Tècnic/a Suport en Gestió Econòmica (Ref. 04_2024) | CRAGJobs
CragJobs

CRAG JOBS

Crag

Tècnic/a Suport en Gestió Econòmica (Ref. 04_2024)

Publication date:
5 Feb 2024
Application Deadline:
19 Feb 2024
Staff Type:
Management Staff
Management Type:
Finance

Job description

SOBRE EL CRAG:

El Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) està buscant Tècnic/a de Suport en Gestió Econòmica.

El CRAG és una institució independent de recerca, dedicada a les ciències bàsiques i aplicades de les plantes i els animals de granja. El CRAG es constitueix com a Consorci del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat de Barcelona (UB). El Centre està ubicat al campus de la UAB i actualment alberga 200 membres de tot el món.

Els programes de recerca del CRAG (des de la ciència bàsica fins a la recerca aplicada mitjançant sistemes de models experimentals vegetals, cultius i animals de granja) fan un ús extensiu de tecnologies genòmiques i grans conjunts de dades genètiques i genòmiques (https://www.cragenomica.es).

FUNCIONS:

 • Realitzar la gestió integral de clients/es, incloent-hi l'alta a SAP, facturació mensual/trimestral de contractes i serveis científics, seguiment i reclamació de cobraments, i el registre comptable de cobraments.
 • Proporcionar informació per al tancament mensual i anual, incloent-hi la revisió de les desviacions d'ingressos, regularitzacions i provisions dels comptes per cobrar.
 • Col·laborar a les justificacions de projecte, a través de la documentació necessària sol·licitada per l'Àrea de Projectes, incloent-hi el suport per a la revisió.
 • Registrar comptablement les despeses mensuals, incloent-hi el quilometratge dels vehicles del Centre a SAP.
 • Realitzar el resum anual dels ingressos dels Serveis Científics del Centre.
 • Proporcionar la informació dels saldos de clients i la presentació de la declaració informativa del model 347 de l’Agència.
 • Altres tasques segons necessitats del departament pel seu bon funcionament.

REQUISITS:

Imprescindible - Obligatori:

• CFGS en finances, o similar.

• Valorable tenir formació o experiència demostrable en termes d’amortitzacions i actius fixes.

• Almenys 3 anys d'experiència demostrable en un rol similar.

• Imprescindible experiència en un centre de recerca similar.

• Experiència treballant amb SAP Business One.

• Idiomes: Anglès intermig.

Competències específiques/tècniques:

• Coneixements avançats del PGC, facturació i SAP Business One.

COMPETÈNCIES:

 • Tenir desenvolupades les habilitats analítiques, organitzatives i de planificació.
 • Treball col·laboratiu.
 • Comunicació i col·laboració.
 • Aprenentatge continu.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.

CONDICIONS:

 • Posició: Tècnic/a de Suport en Gestió Econòmica.
 • Jornada laboral: Completa 37.5 hores/setmana.
 • Data prevista d’incorporació: Març 2024.
 • Mecanismes per a la conciliació de la vida laboral a través del teletreball i la flexibilitat horària, 22 dies de vacances, 9 dies lliures d'assumptes personals; jornada intensiva d'estiu i divendres.
 • Bon ambient i bon lloc per treballar.
 • Centre ubicat al Campus de la UAB.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Envieu tota la sol·licitud a través del web del CRAG: http://www.cragenomica.es/jobs

El CRAG està compromès amb els principis del Codi de conducta per a la contractació d'investigadors de la Comissió Europea. Tots els candidats es consideraran qualificats per al lloc de treball sense restriccions de gènere, raça, nacionalitat o discapacitat.

Els candidats interessats han de presentar la documentació següent:

- Currículum Vitae

- Una carta de motivació, que inclou un breu resum de l'experiència laboral (1 pàgina com a màxim).

Termini de sol·licituds: 19/02/2024

Data d'inici: Març 2023

Not registered yet? Register now